Content

Air Technology develops its activity in design and construction of air-conditioning, refrigeration and electrical equipment. Air Technology uses Easy Project in comprehensive implementation of construction project management, installation, service management, administration and marketing. Easy Project is connected to the ERP system SAP.

Goal Implementation of Project Management

 • Standardization management of all company activities

 

Required features of the project software

 • Comprehensive company management, tasks entering and controlling in production, management, projects creation and subsequent service

Extent of Easy Project implementation

 • 30 active users
 • 600 active projects
 • Integration with the ERP system SAP
 • Operation on customer's own servers 

 

Rozsah využití

 • Zadávání a kontrola úkolů – výroba, management, servis
 • Šablony projektů
 • Životní cyklus projektu – nabídky, opravy, revize, servis
 • Provoz firmy – zaznamenávání dovolené, léčení, odpracovaný čas 
 • Výkaz odpracovaného času - exporty pro mzdy
 • Dokumenty – projektová dokumentace, přístupová práva k dokumentům - editace / zobrazení

Range of use

Task entering and controlling - production, management, service

Project templates

Project life cycle - supplies, repairs, inspections, services

Company operations - vacation recording, healing, time worked

Report of time worked - exports for payroll

Documents - project documentation, access rights to documents - edit / view

air-technology-technological-units-buildings

Field: HVAC, energy management
Number of users 30+
Original solution SAP
Implementation 2014
www.airtechnology.cz/

Additional information

Попробуйте Easy Project бесплатно

Полный набор функций | SSL-сертификат | Ежедневные резервные копии

или

бесплатно и без установки программы